Klantenpanel 31 oktober 2017

Waarom heeft De Leeuw van Putten dit klantenpanel georganiseerd?

De Leeuw van Putten wil goed luisteren naar de mening van klanten, zodat deze mening een rol krijgt in de strategie- en beleidsvorming. Wanneer we (beter) weten wat bewoners wensen, kunnen we onze middelen en mensen gerichter inzetten.

Samenstelling van het klantenpanel

Alle veertien deelnemers wonen in De Hoek. Zij hebben verschillende leeftijden (variŽrend van 34 tot 71 jaar), leefstijlen en levensfasen.
Er zijn zowel mensen met jonge kinderen aanwezig, gezinnen met tieners als senioren. Het klantenpanel bestond uit acht dames en zes heren.

VERSLAG VAN HET KLANTENPANEL

Dertien van de veertien deelnemers zijn tevreden over hun woning. De tevredenheid over de wijk is minder groot; zeven deelnemers zijn tevreden over de wijk en zeven deelnemers zijn ontevreden.

Waarom tevreden?
De Hoek is een groene wijk met een gevarieerde bewoners-samenstelling, aldus het klantenpanel. In Spijkenisse heeft De Hoek een slecht imago. Onder de bewoners zelf heerst een ander gevoel; tien deelnemers van het klantenpanel geven aan zich thuis te voelen in De Hoek. Een deelnemer geeft aan trots te zijn op de wijk, vanwege de bouwstijl. Vier deelnemers hebben verhuisplannen. Het valt op dat niemand zegt te willen verhuizen omdat ze weg willen uit de wijk. Positieve eigenschappen van de wijk zijn verder: de woningen zijn goed onderhouden, lage huur, dorp is dichtbij, rustige woonomgeving.

Waarom ontevreden?
Zeven deelnemers, de helft van de aanwezigen, is ontevreden over De Hoek. Ze geven daarvoor de volgende redenen:

 • Het onderhoud van de straat, vooral het groenonderhoud
 • Tuinen van de bewoners
 • Zwerfvuil
 • Afvaltoerisme
 • Geluidsoverlast
 • Drugsproblematiek
 • Gemis aan speelvoorzieningen voor jongere kinderen
 • Veiligheid: donkere steegjes, ontbreken van verlichting
 • Inbraken
 • Gebrek aan saamhorigheid
 • Ontbreken van winkel in de buurt

Als u iets zou mogen veranderen aan de wijk, wat zou dit dan zijn?

Deze vraag levert een lange wensenlijst op, waarvan de meeste deelnemers prioriteit geven aan het groenonderhoud, zwerfvuil, overlast en veiligheid.

Conclusies

Over het algemeen is men tevreden over de woning. De gevarieerde bouwstijl wordt als een pluspunt gezien, net als het vele groen in de wijk en de rust. Dat De Hoek een groene wijk is, wordt vaak genoemd. Het onderhoud van het openbare groen, maar ook het onderhoud van de tuinen van huurders is een verbeterpunt. Het merendeel van de bewoners ervaart overlast. Dit betreft met name overlast door drugsproblematiek en overlast van bewoners in de wijk die begeleid wonen. Veiligheid is voor de meeste deelnemers een belangrijk onderwerp. De inbraken in de wijk in de afgelopen periode en de donkere steegjes waar verlichting ontbreekt, zorgen voor een onveilig gevoel. De deelnemers hebben het gevoel dat De Leeuw van Putten en de politie hier niet adequaat mee omgaan. Ze missen in ieder geval de terugkoppeling. Een aantal deelnemers zou graag zien dat er meer speelvoorzieningen komen voor de jeugd tot 12 jaar, maar ook voorzieningen voor de jeugd van 12 tot 18 jaar.

Wat gaat De Leeuw van Putten doen met de uitkomsten van het klantenpanel?

Dankzij de medewerking van klanten die bereid zijn om mee te denken, is De Leeuw van Putten in staat om beter rekening te houden met wensen van klanten. Daarom is De Leeuw van Putten de veertien huurders die deelnamen aan het klantenpanel zeer dankbaar voor hun inbreng. We hebben twee uur lang geboeid naar u geluisterd. Binnenkort gaan we ook in gesprek met andere belanghebbenden in de wijk en maken we een analyse uit de Nissewaardpeiling van de Hoek. Op basis daarvan stellen we een visie op over de wijk, in samenwerking met de gemeente. De deelnemers aan het klantenpanel nodigen we t.z.t. graag uit voor een klankbordgroep die minimaal twee keer per jaar bijeenkomt om te voortgang te bespreken.

terug