Klantenpanel 2 november 2016

Waarom heeft De Leeuw van Putten dit klantenpanel georganiseerd?

De Leeuw van Putten wil goed luisteren naar de mening van klanten, zodat deze mening een rol krijgt in de strategie- en beleidsvorming. Wanneer we (beter) weten wat bewoners wensen, kunnen we onze middelen en mensen gerichter inzetten.

Samenstelling van het klantenpanel

Alle deelnemers wonen in een seniorenwoning. Vijf personen wonen in Maaswijk, vijf personen in Vogelenzang en twee in Schenkel. Het klantenpanel was als volgt samengesteld. Zeven dames, vijf heren. De leeftijd varieert van 57 tot 87 jaar (gemiddelde leeftijd 74 jaar). De deelnemers hebben een woonduur bij De Leeuw van Putten die varieert van een half jaar tot 34 jaar.

VERSLAG VAN HET KLANTENPANEL

De meeste deelnemers wonen met veel plezier in de woning.
Ze wonen zelfstandig, zijn vitaal, mobiel en niet hulpbehoevend.
Elf van de twaalf deelnemers willen blijven wonen in hun huidige woning. En persoon zou willen verhuizen, maar staat niet ingeschreven als woningzoekend.

Wat is ervoor nodig om zo lang mogelijk in de woning te blijven wonen? Moet er iets veranderen? Veel van de wensen die werden geuit om zo lang mogelijk in de woning te blijven wonen, gaan over fysieke, praktische aanpassingen in de woning. Soms zijn het kleine aanpassingen, die het gemak of de veiligheid kunnen vergroten. Bijvoorbeeld een lichter luik voor de watermeter, verwijderen van sloten op de meterkast en het plaatsen van beugels bij de trap.

Per wijk zijn onder andere de volgende zaken genoemd.

Maaswijk

  • Traplift
  • Verwijderen drempels
  • Veiligheidsvoorzieningen (klapramen, spijlen voor ramen, andere sloten binnenzijde)
  • Vernieuwen van badkamers

Schenkel

  • Gelijkvloerse woningen, geen opstappen
  • Egaliseren bestrating rondom woningen, opheffen hoogteverschillen in de wijk
  • Voorzieningen in de buurt zoals winkels en wijkcentrum

Vogelenzang

  • Vervangen verwarmingsketels
  • Meer lichtinval in de woning
  • Bestrating en tuinen

Wat gaat De Leeuw van Putten doen met de uitkomsten van het klantenpanel?

Dankzij de medewerking van klanten die bereid zijn om mee te denken, is De Leeuw van Putten in staat om beter rekening te houden met wensen van klanten. Daarom is De Leeuw van Putten de twaalf huurders die deelnamen aan het klantenpanel zeer dankbaar voor hun inbreng.

We hebben geleerd dat de meeste deelnemers met veel plezier in de woning wonen. Ze zijn nog zelfstandig, vitaal, mobiel en niet hulpbehoevend. Een aantal deelnemers is zelf mantelzorger geweest.

Op dit moment krijgt geen van de deelnemers mantelzorg. Geen van de deelnemers maakt gebruik van thuiszorg. Wel heeft een aantal deelnemers hulp in de huishouding (niet via de thuiszorg). Elf van de twaalf deelnemers willen blijven wonen in hun huidige woning.

Wat we in ieder geval gaan oppakken: in de eerste plaats is er een grote informatiebehoefte onder de deelnemers over mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Wat is er allemaal mogelijk en waar of bij wie moet je dan zijn? Veel van de wensen die werden geuit om zo lang mogelijk in de woning te blijven wonen, betroffen fysieke, praktische aanpassingen in de woning en de directe woonomgeving. Wij gaan kijken welke uitkomsten een plekje kunnen krijgen in de verdere uitwerking van ons programma ‘Langer thuis in Nissewaard’.

Ook willen we in 2017, net als in het afgelopen jaar in de senioren appartementen, nader inzoomen op de totale groep bewoners van de senioren benedenwoningen.

We danken de deelnemers hartelijk voor hun waardevolle inzichten.

terug